II edycja

architektura użyteczności publicznej - obiekt publiczny

Teatr Ochoty w Warszawie, przebudowa i rozbudowa
Teatr Ochoty w Warszawie, przebudowa i rozbudowa
Teatr Ochoty w Warszawie, przebudowa i rozbudowa

adres: ul. Mikołaja Reja 9

inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Dzielnicy Ochota

projekt: Jakub Magoń Pracownia Architektury (Jakub Magoń, Przemysław Fojcik, Tomasz Leszczyński, Danuta Fredowicz)

Budynek Teatru Ochoty powstał w 1936 roku jako dom Zrzeszenia Organizacji Oświatowo-Kulturalnych. Scena teatralna działała w nim od 1970 roku, jednak zespół cały czas borykał się z niedostateczną ilością miejsca. Projekt wyłoniono w konkursie, który rozpisano w 2010 roku w oparciu o wnioski z konsultacji społecznych. Poza remontem i modernizacją istniejącego budynku, przeprowadzono rewitalizację przyległego skweru, a także dobudowano szklany pawilon pełniący funkcję kawiarni i przestrzeni wystawienniczej. Ten lekki, parterowy obiekt w sposób neutralny uzupełnia zastaną strukturę, ale dzięki szachownicowemu nadrukowi na szybach akcentuje jednocześnie swoją odrębność. Projekt w spójny sposób łączy przestrzeń teatru, pawilonu i skweru, zapewniając elastyczność użytkowania w zależności od potrzeb.