I Edycja

wydarzenie architektoniczne


UFO, Unexpected Fountain Occupation
UFO, Unexpected Fountain Occupation
UFO, Unexpected Fountain Occupation

rok: 2011

adres: plac Na Rozdrożu

inwestor: Fundacja Vlepvnet z grantu Biura Kultury m.st. Warszawy

autorzy: Kolektyw EXYZT i Ewa Rudnicka

I edition

architectural event


UFO, Unexpected Fountain Occupation
UFO, Unexpected Fountain Occupation
UFO, Unexpected Fountain Occupation

year: 2011

address: plac Na Rozdrożu

investor: Fundacja Vlepvnet z grantu Biura Kultury m.st. Warszawy

authors: Kolektyw EXYZT i Ewa Rudnicka