I Edycja

architektura mieszkaniowa - pojedynczy obiekt


Villa Daglesia
Villa Daglesia
Villa Daglesia

rok: 2008

adres: ul. Walecznych 62

inwestor: Petro-Invest Sp. z o.o.

autorzy: Bulanda, Mucha Architekci – Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Dorota Sekulska-Gotkiewicz, Daniel Szulowski

I edition

residential architecture (single building)


Villa Daglesia
Villa Daglesia
Villa Daglesia

year: 2008

address: ul. Walecznych 62

investor: Petro-Invest Sp. z o.o.

authors: Bulanda, Mucha Architekci – Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Dorota Sekulska-Gotkiewicz, Daniel Szulowski