I edycja

wydarzenie architektoniczne

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne
Warszawskie Rozmowy Architektoniczne
Warszawskie Rozmowy Architektoniczne

rok: 2013

autorzy: Fundacja Twórców Architektury, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur przy wsparciu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.