I Edycja

wydarzenie architektoniczne


Warszawskie Rozmowy Architektoniczne
Warszawskie Rozmowy Architektoniczne
Warszawskie Rozmowy Architektoniczne

rok: 2013

autorzy: Fundacja Twórców Architektury, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur przy wsparciu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

I edition

architectural event


Warszawskie Rozmowy Architektoniczne
Warszawskie Rozmowy Architektoniczne
Warszawskie Rozmowy Architektoniczne

year: 2013

authors: Fundacja Twórców Architektury, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur przy wsparciu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.