I Edycja

architektura mieszkaniowa – zespół


Zespół mieszkaniowy Avangarden
Zespół mieszkaniowy Avangarden
Zespół mieszkaniowy Avangarden

rok: 2010

adres: ul. Oś Królewska / ul. Sarmacka

inwestor: Terra Ventero Sp. z o.o.

autorzy: JEMS Architekci – Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Izabela Leple-Migdalska, Max Potapow, Izabela Bednarska, Maciej Dembiński, Andrzej Klimkiewicz

I edition

residential architecture (housing development)


Zespół mieszkaniowy Avangarden
Zespół mieszkaniowy Avangarden
Zespół mieszkaniowy Avangarden

year: 2010

address: ul. Oś Królewska / ul. Sarmacka

investor: Terra Ventero Sp. z o.o.

authors: JEMS Architekci – Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Izabela Leple-Migdalska, Max Potapow, Izabela Bednarska, Maciej Dembiński, Andrzej Klimkiewicz