I Edycja

architektura mieszkaniowa – zespół


Zespół mieszkaniowy Cameratta, Eko Park
Zespół mieszkaniowy Cameratta, Eko Park
Zespół mieszkaniowy Cameratta, Eko Park

rok: 2004

adres: ul. Biały Kamień 3

inwestor: Eko-Park S.A.

autorzy: Bulanda, Mucha Architekci – Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz,

współpraca: Jarek Ptaszyński, Ilona Bitel, Paulina Utratna, Łukasz Stanaszek

I edition

residential architecture (housing development)


Zespół mieszkaniowy Cameratta, Eko Park
Zespół mieszkaniowy Cameratta, Eko Park
Zespół mieszkaniowy Cameratta, Eko Park

year: 2004

address: ul. Biały Kamień 3

investor: Eko-Park S.A.

auhors: Bulanda, Mucha Architekci – Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek Chyrosz,

cooperation: Jarek Ptaszyński, Ilona Bitel, Paulina Utratna, Łukasz Stanaszek