Skład jury VII edycji
 1. Michał Olszewski
  Przewodniczący Jury, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 2. Marlena Happach
  Architekt Miasta, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 3. Grzegorz Buczek
  architekt i urbanista
 4. Ewa Janczar
  Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
 5. Tomasz Majda
  Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 6. Ewa Porębska
  Redaktor naczelna miesięcznika Architektura-murator
 7. Marta Sękulska-Wrońska
  Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 8. Krystyna Solarek
  Przedstawicielka Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 9. Robert Szumielewicz
  Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Anna Zawadzka-Sobieraj
  Pełnomocniczka Zarządu OW SARP ds. budownictwa naturalnego