IV edycja

nagroda

grand prix

Bulwary nad Wisłą
Bulwary nad Wisłą
Bulwary nad Wisłą

Odcinek od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego

Autorzy: RS Architektura Krajobrazu, Dorota Rudawa, Patryk Zaręba; Współpraca: Agnieszka Gasparska, Anna Wiechetek-Moczulska; Artchitecture, Mark Kubaczka, Jowita Kubaczka, Adam Dąbrowski, Anna Białkowska, Kamil Bubel, Marzena Mariańska, Hubert Wasilewski; obiekty pływające: Biuro Projektów Szumielewicz i Pawłowski Architekci, Robert Szumielewicz, Rafał Pawłowski, Ewa Wróbel-Błędowska, Jan Lamprecht; Dariusz Dołowy, Water Home;
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Bulwary na Powiślu i Mariensztacie na odcinku od ul. Tamka do ul. Boleść zostały otwarte w 2017 roku. Różnią się od odcinka urządzonego wcześniej wzdłuż Starego i Nowego Miasta, oferują więcej atrakcji różnym użytkownikom. Jest część parkowa z podestami i zadaszeniami, trampoliny i wodotrysk. Plac przy nowym przejściu podziemnym pod Wisłostradą uatrakcyjnia Wodowskaz Warszawski. Na głównym poziomie bulwaru działa kilka pawilonów z kawiarniami. Na nabrzeżu schodkowym przy Centrum Nauki Kopernik powstał tzw. Park Żywej Rzeki, symboliczny krajobraz obszarów zalewowych. Główna idea kompozycyjna bulwarów pozostała ta sama: linearna promenada piesza i rowerowa, która łączy place nad wodą urządzone na przedłużeniu ulic – osi urbanistycznych.