I Edycja

I nagroda

architektura mieszkaniowa - pojedynczy obiekt


Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan

rok: 2014

adres: ul. Twarda 4

inwestor: Tacit Development Polska

autorzy: projekt architektoniczny – Jahn: Helmut Jahn; projekt wykonawczy – Epstein

współpraca autorska: Jahn: Philip Castillo, Nicolas Anderson, Sandy Gorshow, Steffen Duamler; Epstein: Michał Jaworski, Paweł Drzewiecki, Aneta Mrozow, Agnieszka Wójcik, Halina Mościcka

I edition

nagroda

residential architecture (single building)


Cosmopolitan
Cosmopolitan

year: 2014

address: ul. Twarda 4

investor: Tacit Development Polska

authors: projekt architektoniczny – Jahn: Helmut Jahn; projekt wykonawczy – Epstein

co-authors: Jahn: Philip Castillo, Nicolas Anderson, Sandy Gorshow, Steffen Duamler; Epstein: Michał Jaworski, Paweł Drzewiecki, Aneta Mrozow, Agnieszka Wójcik, Halina Mościcka