X edycja

I nagroda

nagroda mieszkańców

KWARTAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY EMILII PLATER 29-31
KWARTAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY EMILII PLATER 29-31
KWARTAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY EMILII PLATER 29-31

W cieniu dwóch wieżowców: Marriotta i Oxfor Tower stoi dawna szkoła tysiąclatka z 1962 r. zaprojektowana przez Jerzego Baumillera i Jana Zdanowicza. Od czterech lat służy ona za siedzibę Teatru Komuna Warszawa, która organizuje tu ponad 150 imprez rocznie. Bogaty program, koncerty, wystawy, kino letnie, a także zieleń przyciąga tysiące ludzi o różnych zainteresowaniach. Działa też ogólnodostępna strefa sportowa, której remont został przeprowadzony z budżetu obywatelskiego dzięki inicjatywie Komuny Warszawa.

Idea zapisania tej funkcji w tym miejscu jako kwartału społeczno-kulturalnego EP 29-31, czyli enklawy przy ul. Emilii Plater 29-31, narodziła się w 2023 roku w trakcie zbierania uwag do nowego Studium Warszawy. Chodzi o przyszłość tego terenu z dawną szkołą, która miała ustąpić miejsca pod budowę wysokich budynków. Społecznicy optujący za EP 29-31 przekonują: „Zrealizowane projekty ujawniły potencjał tego miejsca jako unikalnego założenia urbanistyczno-architektonicznego odpowiadającego na wyzwania kryzysu klimatycznego i wpisującego się w założenia flagowego projektu rozwoju miasta, czyli Nowego Centrum Warszawy”.

Wydarzenia w dawnej szkole są dofinansowywane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu Komuna Warszawa – Społeczna Instytucja Kultury.

Adres: ul. Emilii Plater 29-31

Organizator: Teatr Komuna Warszawa: Grzegorz Laszuk, Alina Gałązka; projekt: Maciej Siuda, Anna Bukowska

Fot. Mikołaj Grospierre, Grzegorz Laszuk