I Edycja

I nagroda

architektura użyteczności publicznej - obiekt komercyjny


Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan

rok: 2003

adres: Plac Piłsudskiego

autorzy: Foster + Partners

współpraca: JEMS Architekci, Grupa 5 Architekci – czekamy na potwierdzenie dokładnego składu zespołu

I edition

nagroda

public service architecture (commercial building)


Metropolitan
Metropolitan

year: 2003

address: Plac Piłsudskiego

authors: Foster + Partners

cooperation: JEMS Architekci, Grupa 5 Architekci – czekamy na potwierdzenie dokładnego składu zespołu