I Edycja

II nagroda

przestrzeń publicznie dostępna


Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

rok: 2002

adres: ul. Dobra 56/66

inwestor: Uniwersytet Warszawski

autorzy: Irena Bajerska

I edition

nagroda

public-access space


Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

year: 2002

address: ul. Dobra 56/66

investor: Uniwersytet Warszawski

authors: Irena Bajerska