V edycja

I nagroda

projektowanie przestrzeni publicznej

Tężnia na placu Hallera
Tężnia na placu Hallera
Tężnia na placu Hallera

Autorzy: Dorota Wachowska (architektura), Marek Kolasa (konstrukcja), Piotr Kurpienik (instalacje wodno-kanalizacyjne)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Na placu gen. Józefa Hallera stanęła niewielka tężnia solankowa z drewna i podniosła atrakcyjność przestrzeni publicznej. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu partycypacyjnego. Pomysł zgłosił Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy ze Stowarzyszenia Kocham Pragę. Tężnia z solanką z Ciechocinka początkowo budziła zdziwienie, szybko jednak stała się miejscem spotkań integrującym lokalną społeczność tej części Pragi-Północ. Idea jest teraz kopiowana w róż- nych częściach miasta, każda dzielnica i wiele osiedli chce mieć swoje „enklawy uzdrowiskowe”. Konstrukcję i wyposażenie tężni solankowej poprzedził projekt zagospodarowania terenu zieleni urządzonej wraz z małą architekturą.
Fot. Piotr Krajewski