II edycja

I nagroda

wydarzenie architektoniczne

Wystawa Spór o Odbudowę w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 7
Wystawa Spór o Odbudowę w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 7
Wystawa Spór o Odbudowę w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 7

adres: Budynek dawnego liceum im. Hoffmanowej, ul. E. Plater 29

organizator:  Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy

kurator wystawy: Tomasz Fudala

współpraca kuratorska: Szymon Maliborski, architektura wystawy: Maciej Siuda

Siódma edycja festiwalu Warszawa w Budowie poświęcona była sporowi o powojenną odbudowę stolicy – skala, zakres i forma podjętego 70 lat temu wysiłku wciąż budzi kontrowersje pośród historyków i mieszkańców, a niektóre jej konsekwencje – tak przestrzenne, jak i administracyjne – odczuwane są po dziś dzień. Ogrom i skomplikowanie tych kwestii pokazywała festiwalowa wystawa zaaranżowana w przestrzeni dawnego liceum przy ul. Emilii Plater 29, który zaprojektował Jerzy Baumiller, jeden z architektów powojennej odbudowy miasta. Zwiedzający mieli możliwość zobaczyć skalę wojennych zniszczeń, poznać szczegóły odbudowy i ujrzeć niezrealizowane wizje, ale również zapoznać się z zagranicznymi przykładami rekonstrukcji czy problemami wynikającymi z wprowadzonego w celu umożliwienia odbudowy tzw. dekretu Bieruta.