I Edycja

III nagroda

architektura mieszkaniowa – zespół


Zespół budynków wielorodzinnych
Zespół budynków wielorodzinnych
Zespół budynków wielorodzinnych

rok: 2014

adres: ul. Stawki 8

inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wola”

autorzy: Are Stiasny/Wacławek – Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Janina Rygiel, Grażyna Piórko, Zbigniew Gos, Krystyna Kaszuba-Wacławek

I edition

nagroda

residential architecture (housing development)


Zespół budynków wielorodzinnych
Zespół budynków wielorodzinnych

year: 2014

address: ul. Stawki 8

investor: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wola”

authors: Are Stiasny/Wacławek – Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Janina Rygiel, Grażyna Piórko, Zbigniew Gos, Krystyna Kaszuba-Wacławek