III edycja
najlepszy budynek użyteczności publicznej
Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
Szczegóły
III edycja
grand prix
najlepszy budynek komercyjny
Hala Koszyki
Szczegóły
III edycja
najlepszy obiekt mieszkalny
Budynek wielorodzinny
Szczegóły
III edycja
najlepsza rewitalizacja
Centrum Kreatywności Targowa
Szczegóły
III edycja
najlepsza przestrzeń publiczna
Kładka nad kanałem Żerańskim
Szczegóły
III edycja
najlepsze wydarzenie architektoniczne
Wystawa "Plany na przyszłość"
Szczegóły
III edycja
nagroda mieszkańców
Plac Europejski
Szczegóły