II edycja
architektura użyteczności publicznej - obiekt publiczny
Muzeum Katyńskie, część Cytadeli Warszawskiej
Szczegóły
II edycja
architektura użyteczności publicznej - obiekt komercyjny
Nowy Świat 2.0
Szczegóły
II edycja
architektura mieszkaniowa – zespół
Żoliborz Artystyczny III etap
Szczegóły
II edycja
architektura mieszkaniowa - pojedynczy obiekt
Budynek mieszkalny Morskie Oko
Szczegóły
II edycja
przestrzeń publicznie dostępna
Bulwary nad Wisłą
Szczegóły
II edycja
grand prix
wydarzenie architektoniczne
Wystawa Spór o Odbudowę w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 7
Szczegóły
II edycja
architektura zrewitalizowana
Fundacja Galerii Foksal
Szczegóły
II edycja
nagroda mieszkańców
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Szczegóły